Automatika– tai įrenginių ar prietaisų sujungimas į sistemą, kuri suprojektuota atlikti tam tikras pavestas užduotis. Dažniausia pastatų automatikos sistema yra dūmų šalinimo automatika. Dūmų šalinimo automatika apjungia gaisrinės signalizacijos sistemą, ir leidžia automatiškai atidaryti stoglangius – vartus, paleisti dūmų ištraukimo ventiliatorius. Norint užtikrinti sistemos funkcionavimą, net ir sutrikus elektros tiekimui,  reikalinga automatinio rezervinio maitinimo palaikymo sistema. Ši sistema automatiškai dingus elektros energijai įjungia kitą elektros tiekimo šaltinį. Nepriklausomu rezerviniu elektros tiekimo šaltiniu dažniausiai parenkamas elektros generatorius arba akumuliatorių baterijų sistemą (UPS).

Taip pat atliekame ir vėdinimo sistemų, šiluminių katilinių automatikos montavimo projektavimo darbus. Pradinėje projekto stadijoje svarbu numatyti tinkama įrangą, kad ji tinkamai funkcionuotų su vėdinimo ar šildymo dalyje numatyta įranga. Tinkami projektiniai sprendimai padeda sutaupyti eksploatuojant pastatą.