Jėgos tinklai- tai statinio aprūpinimo elektra tinklas. Kiekvienas pastatas yra unikalus, tad jo elektros energijos poreikis taip pat yra parenkamas individualiai.

Visų pastatų funkcionalumui užtikrinti yra įrengiami elektros jėgos tinklai. Projektavimo stadijoje parenkama reikiama aparatūra ir kabelių parametrai. Jėgos tinklas prasideda nuo įvado ir toliau paskirstomas po objektą, kur yra elektros poreikis.

UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ gali jau projektavimo stadijoje parinkti tinkamą sprendimą bei sėkmingai jį įgyvendinti.