Norint apsisaugoti nuo žaibo išlydžio keliamos grėsmės turto saugumui yra įrengiama žaibosaugos sistema. Žaibosauga yra skirstoma į dvi dalis: aktyvinė žaibosauga ir pasyvinė žaibosauga.

Aktyvinė žaibosauga- tai žaibosaugos sprendimas, kai yra įrengiama aktyvinė žaibo priėmimo galva ant stiebo, aukščiau kitų dalių. Aktyvinė žaibosauga pritraukia žaibą į galvą ir žaibolaidžių pagalba visa srovė nukreipiama nuo kitų pastato elementų. Šiuo metu tai yra viena labiausiai paplitusių žaibosaugos rūšių, dėl palyginti mažų įrengimo kaštų bei didelės saugomos teritorijos ploto. Šia sistema galima apsaugoti nuo 20m iki 140m spinduliu esančius objektus.

Pasyvinė žaibosauga- tai klasikinio tipo žaibosaugos sistema, kai metaliniai elementai yra montuojami ant pastato stogo ir yra sujungiami metaline viela. Visas sumontuotas vielos ir žaibolaidžių tinklas yra įžeminamas.

Visoms žaibosaugos sistemoms yra reikalingas įžeminimas, tačiau jis reikalingas ir siekiant, kad elektros tinklas būtų naudojamas saugiai.