Elektroniniai ryšiai – tai struktūra, leidžianti efektyviai ir mažiausiomis sąnaudomis prižiūrėti ir administruoti į bendrą tinklą sujungtus prietaisus (kompiuterius, telefonus, spausdintuvus ir pan.). Elektroniniai ryšiai skirstomi į dvi dalis:

Kompiuteriniai tinklai. Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas, sujungtų į vieną bendrą tinklą panaudojant varinius UTP/(S)FTP kabelius, šviesolaidžio kabelius, bevielę tinklo įrangą ir kt. Tai įgalina vartotojus naudotis bendrais resursais (interneto ryšiu, duomenų bazėmis ir pan.).

Telefoniniai tinklai. Telefoninių darbo vietų įrengimas, telefonų stotelės parinkimas ir programavimas pagal Jūsų poreikius, telefonų aparatai, personalo mokymas.