Gaisrinė signalizacija – vienas patikimiausių būdų išvengti gaisro ir jį greitai pastebėti. Laiku reaguojant, patiriami nuostoliai yra minimalūs.

Gaisro signalizacija yra pati atsakingiausia statinio elektroninių sistemų dalis. Nuo komponentų išdėstymo ir tipo parinkimo didžia dalimi priklauso tinkamas sistemos veikimas. Bet kuris gaisro jutiklis turi matavimo kamerą, kuri pagaminta taip, kad reaguotų bent į vieną fizinį ar cheminį aplinkos parametrą, kurio dydis arba pokytis charakterizuoja gaisrą. Gaisrinio parametro vertę atitinka elektrinio signalo lygis jutiklio matavimo grandinėje. Šis signalas yra toliau apdorojamas pačiame jutiklyje arba siunčiamas į kontrolinį įrenginį. Aukštesnės klasės jutikliuose įvertinamas ne tik signalo dydis, bet ir jo kitimo dinamika. Pavyzdžiui, kilus gaisrui, patalpa prisipildo dūmų, ir dūmų jutiklis ima skelbti gaisro pavojų. Tačiau jeigu toje patalpoje yra tik rūkoma, dūmų koncentracija didėja lėtai – šiuo atveju jutiklis generuoja įspėjimo signalą. Šiuo metu techniškai moderniausiomis laikytinos elektroninės gaisrinės sistemos, kuriose jutikliai veikia kaip matavimo prietaisai, siunčiantys skaitmenine forma užkoduotą analoginį signalą, kurį sistemą valdanti centralė lygina su užduotaisiais lygiais. Jos dar vadinamos analoginėmis adresinėmis sistemomis, nes centralė indikuoja tikslią gaisro vietą, priešingai kaip konvencinės gaisrinės sistemos – patalpų grupę. Gaisrinė signalizacija yra skirstomos į dvi grupes: adresinė gaisrinė sistema ir konvencinė gaisrinė sistema.

Gaisro jutikliai yra skirstomi pagal kontroliuojamo parametro tipą į šilumos, dūmų ir liepsnos. Visi kartu jie sudaro autonominių jutiklių grupę. Neautonominių jutiklių grupei priklauso tik rankinis gaisro pavojaus mygtukas.

Skirtingų tipų jutikliai nevienodai reaguoja į kylantį gaisrą, be to, to paties tipo jutiklių reakcija į gaisrą yra nevienoda, jei jie yra skirtingame aukštyje. Parenkant jutiklių tipą, reikia atsižvelgti į šiuos faktorius: patalpoje esančias medžiagas, įrengimus, baldus; medžiagas, panaudotas patalpų apdailai, patalpų konfigūraciją, ventiliacijos ir šildymo įtaką, patalpos temperatūrą ir drėgmę, bei jų kitimo ribas, galimų melagingų aliarmų šaltinius.

Kad gaisrinės sistemos veiktų patikimai, svarbu pasirinkti tinkamą įrangą ir atkreipti dėmesį į savalaikį sistemų patikrinimą eksploatacijos metu. Gaisrinė signalizacija gali būti įrengiama tik atestuotos įmonės.

Visais gaisro signalizacijos įrengimo klausimais gali pakonsultuoti ir parinkti tinkamą sprendimą UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ specialistai.